top of page

Vilken väg tar Dao / Tao oss på?

Den traditionella österländska medicinen vilar på en taoistisk grund och flera tusen års iakttagelser av naturen och människan och av varats eviga föränderlighet. Det finns många översättningar av dao (eller tao). Ordet som kanske passar bäst är ”Vägen”. Vad är denna väg och hur kan vi hitta den? Vägen börjar med förståelsen av livet i sin helhet och i varje del av helheten.


Det Absoluta har alltid existerat, då, nu och i framtiden. Vilket namn vi än ger till detta tillstånd, Universum, Existens, Verklighet, Liv eller för att använda det kinesiska ordet Tao, är det Tillståndet ur vilket allt uppstår. Detta tillstånd innebär att hitta ett sätt att leva i kontakt med existensen, lära oss om harmoni och konflikt och tillföra en mening till vårt liv.


Från de uråldriga lärorna om astrologi och alkemi till den moderna utvecklingen inom fysik har det alltid handlat om att utforska de lagar som styr Universum och i förlängningen Människans relation till dem.


Ända sedan människan har vandrat på Jorden har tanken på hur det Absoluta manifesterar sig och påverkar våra liv och gett upphov till en rik mångfald av kulturella och religiösa uttryck. Bland studerande av Tao gav sökandet efter en förståelse för livet upphov till en modell av Universum som genomsyrade utvecklingen av filosofi, religion, konst, vetenskap och medicin.


Tao är Lagen som upprätthåller och styr Universum och de taoistiska principerna föreskriver en livsväg som innebär att man håller sig till dessa lagar för att vidmakthålla balans och hälsa.


Den mänskliga kroppen betraktas och refereras till ”den lilla världen”. Sålunda kan människan inte skiljas från naturen eftersom hon utgör en organisk del av den. Naturen som makrokosmos och människan som mikrokosmos lyder under samma lagar.


För att sammanfatta vad österländsk medicin och daoistiska livsfilosofin handlar om kan man säga att när man följer sin dao uppnår man bästa möjliga hälsa och välmående. En förklaring som säger allt och ändå inget kanske. För hur vet man då om man följer sin dao?


Först behöver man kunna lyssna till sin kropp och sina känslor och kunna tolka vad deras signaler betyder. Och sedan behöver man redskap för att kunna svara på dessa signaler. Och det är här som det österländska systemet och världsbild blir användbart. Med ett enkelt symbolrikt språk som bygger på liknelser från naturen runt omkring oss kan vi förstå, på ett nytt sätt, var vi befinner oss, vart vi är på väg och hur vi ska göra för att ändra riktning.


Förutom dao, Qi och yin-yang är De Fem elementen ett av de viktiga grundbegreppen som österländsk medicin vilar på. Säsongernas energier påverkar oss och enligt österländsk medicin har olika organsystem olika kraft under de olika årstiderna.


Vi har lagt stort fokus på förståelsen av Dao och livscyklerna, därmed åsrtiderna, i vår utbildning så att våra studenter lättare och smidigare kan navigera i livet. Med tanke på all information som finns "där ute" så förbises dessa basala och existentiella kunskaper som ger oss guidning genom livet. Det går dock alltid att studera och lära sig dessa principer. Till exempel genom att bli Energipedagog eller låta sig bli inspireras av en Energipedagog.


Comments


bottom of page