Energimedicin

Konceptet energimedicin inbegriper alla tränings- och behandlingsformer som stimulerar den mänskliga organismens förmåga att  självläka och bygga vitalitet på naturlig väg. Energimedicin syftar till att öka möjligheten till större integrering med universum genom att "odla energi".

​Konceptet livsenergi symboliserar livet i alla dess former: tankar och känslor, vävnad och blod, inre liv och uttryck. Energi brukar upplevas genom dessa manifestationer i form av materia, känslor, beteenden, rörelse etc. Å andra sidan kan man snabbt och enkelt uppleva livsenergi direkt när man utövar qigong, meditation och avslappningsövningar.

Livsenergi enligt traditionell kinesisk filosofi

​I kinesisk filosofi uppfattas människan som en mikrokosmos som genomsyras av samma ursprungliga krafter som makrokosmos. Människan ses som en del av den obrutna helheten, en enda kontinuitet. Denna livsåskådning föregår dissikeringen av kropp och sinne och människan från naturen, som den moderna kulturen har gjort.

Det kinesiska tecknet för livsenergi - till höger - består av en övre del som ger idén av ånga som stiger och en nedredel som visar ​ett riskorni en kastrull. Tecknet symboliserar även koknings- och förvandligsprocessen där något som i sig är ganska livlöst förvandlas ​till något som ger  livsenergi och vitalitet. All aktivitet är resultatet av processer oavsett om det är matsmältning eller tankeverksamhet.

​Energins olika funktioner är att skapa rörelse, värma kroppen och upprätthålla kroppens temperatur, underlätta omvandlingar t.ex. av föda som ska omvandlas till blod, vätskor och näring samt att skydda kroppen mot yttre energier.

Qi Energi

 

Energimedicin jämfört med konventionell medicin

​Man kan säga att där den konventionella medicinen tar hänsyn till den materiella nivån så riktar sig energibehandlingar och övningsformer till informationsnivån och på så sätt stärker kroppens självläkning genom att stimulera livsenergin.

Kända exempel på energimedicinska behandlingsformer är akupunktur, homeopati och shiatsu medan qigong och yoga är de främsta energiinriktade träningsformerna. Nära besläktade med qigong är även kampkonster såsom tai chi samt meditations- och avslappningsformer.

Begreppet energi kommer att diskuteras ingånde under utbildningen.

 

Läs Anna Dahlmans spännande artikel om energimedicin. Anna är akupressör och frilansjournalist och har skrivit om den vetenskapliga bakgrunden till energimedicin.

Ladda ner artikeln i PDF-format

Läs mer om Anna: www.annadahlman.se

"Conventional medicine, at its foundation, focuses on the biochemistry of cells, tissue,and organs. Energy Medicine, at its foundation, focuses on the energy fields of the body that organize and control the growth and repair of cells, tissue, and organs.​

​​

Changing impaired energy patterns may be the most efficient, least invasive way to improve the health of organs, cells, and psyche."
 

David Feinstein, Ph. D.