top of page

/contact

Yoga at Home

Svenska Energiskolan

Rundeslgränd 2B

753 12 Uppsala

Tel: 070 130 40 73 / 070 751 16 42 / 018-410 90 90

Utbildningen hålls på Blåvinden, Stockholm

Anmälan skickas till

svenskaenergiskolan@gmail.com

bottom of page