/contact

Rundelsgränd 2B, 753 12 Uppsala
svenskaenergiskolan@gmail.com
018-410 90 90
070-130 40 73
OBS: t.o.m 4 augusti ber vi er mejla oss helst. Tack!
OBS: Utbildningen ges i Stockholm på höstterminen 2019. Läs mer.