top of page

Svenska Energiskolan erbjuder en friskvårdsutbildning till Energipedagog® med inriktning qigong, meditation och avslappning. Målet med utbildningen och den breda paletten av kunskaper är att förbättra och behärska sin egen hälsa och grundenergi samt cementera en slags personlig inre livförsäkring som komplement till den materiella försäkringen. Man behöver inga förkunskaper för att studera till Energipedagog men däremot engagemang, ett starkt och  nyfiket utforskande sinne och en vilja att strukturera upp sina nyvunna kunskaper för att kunna förmedla dem vidare.

 

Som Energipedagog ska man fritt kunna kombinera de olika ämnena och sätta ihop unika friskvårdspass för företag och grupper samt inspirera andra till förbättrad hälsa och en mer medveten livsföring. Framtida energipedagoger kommer att vara eftertraktade då de allra flesta i samhället är intresserade av att må bra och minska sina sjukdagar men kanske än viktigare att utveckla en bättre förståelse för sin egen kropp och en fördjupad närvaro och medvetenhet.

Efter examinationen blir Du diplomerad Energipedagog® och instruktör i qigong, meditation och avslappning. Förslag på andra pass och workshop är medvetenhets- och en hel del andra övningar, föredrag om kostlära, andning, grunderna inom kinesisk energilära, medveten livsstil och även inslag av t.ex pausrörelser eller avslappning på möten eller konferenser.

Grundpelare

 

Kompletterande ämnen

5-Elementen och Meridianlära

Andra metoder

Andnings-övningar

Spontana läkande rörelser

Eternity.jpg

Oändlig variation av kombinationer du kan bygga upp dina friskvårdspass med

bottom of page