top of page
Meditation - en port till Enhetens stilla extas

Meditation, eller vaken vila, är att i stillhet ge plats för eftertanke, begrundan och reflektion. Man stannar upp och lyssnar till den inre rösten, upplever återhämtning, förening av kropp och själ, stillhet och tysnad som gör våra sinnen skarpare.

Meditation har inget med prestation att göra. Man ska inte heller invänta något speciellt resultat. Man håller sig öppen, iakttar och tar emot det som kommer. Vi kan inte sluta tänka men vi kan välja att inte fastna i de tankar som dyker upp. Man kan i all enkelhet notera det som dyker upp och sedan släppa det.​ Ett meditativt tillstånd gör det lättare att behålla ett inre fokus som är essentiellt för att skapa balans. Detta gör att vi kan mycket lättare komma i kontakt med de mer subtila eller djupare nivåerna av vår eget varande och bli hel.

​Vi människor består av fler dimensioner än bara den fysiska och alla påverkar varandra. Ju mer balanserade vi är desto mer helhet upplever vi inom oss själva. Helhet är i sin tur grunden till tillstånd av frid, kraft och kärlek till oss själva och allt runt omkring oss.

​Att meditera i grupp underlättar. Gruppformatet tar bort vanliga hinder som många upplever inför meditation till exempel att det kan kännas abstrakt, svårt att komma igång med och svårt att hitta bra sittställning och koncentration. Gruppsammanhanget och guidningen gör att man lätt tar sig förbi dessa hinder och smidigt ta sig in i det meditativa utrymmet. Dessutom, när man mediterar i grupp upplever man en gemenskap av ett helt nytt slag och en förhöjd kraft i upplevelsen.

​Som en förlänging av qi gong, kommer meditation att te sig som ett naturligt fenomen under utbildningen och eftersom du som kursdeltagare kommer att uppleva detta kommer du att kunna förmedla det till dina egna kursdeltagare.

​​

Under utbildningen kommer du att lära dig meditation från olika traditioner.

Meditationsinstuktör

A mind is like a parachute.

It is not effective if it's not open.

bottom of page