top of page

Avslappning

Avslappningsövningar som enkla och stillsamma rörelser eller guidade visualiseringar ger en direkt fysisk upplevelse av vad energi gör i kroppen. Genom minimalt uttryck och icke-görande, alltså med minsta möjliga ansträngning upplever vi maximal energiförnimmelse och inre rörelse.​

​Rörelserna och visualiseringarna syftar ofta till att ge en upplevelse av livsenergi när den cirkulerar fritt och starkt i vår kropp samt en känsla av inre rymd. En delintention är att öka medvetenheten kring sambandet mellan den fysiska kärnan och det energifält som människan består av.

Genom medveten avslappning får både kropp och sinne maximal vila och energin får flöda obehindrat.  Kroppskännedomen fördjupas gradvis, något som hjälper dig på vägen mot en bättre hälsa. Att öva på att känna inåt kan göra att du allt tidigare upptäcker förändringar i kroppen som kan leda till obalans eller sjukdom i längden.

Under utbildningen kommer du att lära dig att lyssna på kroppen och ha tillit till att den vet vad den behöver. Det gör att du sedan kommer att kunna bjuda in dina kursdeltagare att göra detsamma. Därför kommer din roll som energipedagog att vara mycket värdefull då du kommer att kunna leda människor till att känna helheten inom sig, någonting som många är helt obekanta med och som i allt större utsträckning behövs och efterfrågas i vårt samhälle.

Under utbildningen lär du dig olika avslappnings- och visualiseringsprogram.

 
Avslappning.JPG

If an egg is broken by an outside force, life ends. If broken by an inside force, life begins.

bottom of page