top of page
Inspiration från andra metoder

För att du som pedagog ska få en bred palett av kunskaper har vi integrerat följande ämnen och metoder i utbildningen:

Andningens vetenskap:

andningen är en mycket viktig komponent i allt energiarbete. Den skänker lugn, förhöjer närvaron och fördjupar kontakten med själen. En energipedagog bör ha solida kunskaper i andningens anatomi och fysiologi, därför är andningen ett genomgående tema, både praktikt och teoretiskt. 

Basmedicin i kinesisk läkekonst:

här ägnar vi oss åt att studera energisystemet som inbegriper taoismens grundpelare, dvs läran om yin och yang, de fem elementen och vår nära koppling till naturen och energiyttring via meridiansystemet.

 

Medvetenhetsövningar:

vi formar kroppen till ett finstämt instrument som kan guida oss genom livets olika situationer och val. Övningar såsom ögonrörelser, stretch-, uppmärksamhets- och uthållighetsövningar tränar upp och stärker alla våra sinnen.

 

Yoga​:

vi tillämpar uråldrig visdom om föreningen av kropp och själ​.​

​​

Pilates:

vi fördjupar vår kroppsmedvetenhet och hittar precision i våra rörelser och styrka i våra stödjande muskler.

​​​

Grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi:

den här delen av utbildningen handlar om kroppens uppbyggnad (muskler, skelett, organ, celler m.m) och dess biomekaniska, fysiologiska och biokemiska funktioner.

Kostlära:

vi går igenom grundläggande kostlära enligt både traditionell österländsk medicin och modern västerländsk näringslära. ALLA är intresserade av kost och det är alltid bra att kunna ge kostråd till sina kursdeltagare.

​​​

Spontana läkande rörelser:

en intuitiv och icke-linjär typ av rörelse. Varje session blir högst individuell och därmed unik. Kroppsintelligensen och kreativiteten tar över och leder oss in i rörelser som den på ett djupt plan vet har positiva och läkande effekter på vår kropp och själ.

 

Yoga filosofi

vi utforskar energisystemet enligt den vediska traditionen.

Ljudvibrationsövningar:

vi experimenterar med ljudvibrationer för utökad kontakt med olika kraftfrekvenser i kropp och själ.

Röst, ord, verbal beröring​:

vi utvecklar rösten genom olika övningar till att inbegripa sättet du presenterar och förmedlar dina kunskaper och hur det påverkar dina kursdeltagare.​

Bemötande:

vi lär oss hur vårt sätt att bemöta människor kan uppmuntra, lugna, ge energi och tröst. Det kan vara en nyckel som öppnar dörrar till inre dimensioner och energier hos dina kursdeltagare.

Om du vill utforska din potential och komma längre med din personliga utveckling är Energipedagogutbildningen den perfekta vägen.

Forest Trees

Bli Energipedagog

bottom of page