top of page

Under vintern vilar Eldenergin i Vattenenergin. Den laddas upp med potential för att slå ut och visa sin fulla kraft på sommaren.

ETT MED HJÄRTAT - ROTAD I SJÄLEN

En (kort) Midsommarresa

Lördag 16 juni - Stockholm

Den här dagen är genomsyrad av den kinesiska och taoistiska filosofin om hjärtat, själen och anden. Med hjälp av redskap såsom Qi Gong, meditation och övningar för att frigöra energi har vi i syfte att komma i kontakt med vårt innersta väsen.

 

​Sommaren är en tid då vi generellt känner oss gladare, mer lekfulla, spontana, uttrycksfulla och kommunikativa. Vi känner oss lättsamma och hjärtat leker, vi ger uttryck till vårt väsen, våra tankar och drömmar. Enligt de 5 elementens lära är sommaren den tid då Eldelementet uttrycker sig som bäst. Den expansiva sommarenergin trycker all växt till sin yttersta gräns och Yang energin når sin kulm.
 

Eldenergin ger oss också vår medvetna vakenhet och kapacitet till att knyta an till andra. Den bär på en enorm gåva i förmågan att sprida värme och glädje i världen - som en vandrande låga som tänder värmen i andra människors hjärta. Den skapar glädje och kärlek, generositet, inre harmoni och optimism.

Hjärtat är främsta bäraren av Eldenergi. I vårt mekaniska samhälle är synen på hjärtat som en pump sann när det gäller beskrivningen av de fysiska aspekterna av det. Trots att den här kunskapen är viktig så är den bara en del av hela bilden. I den österländska filosofin anses Hjärtat vara Kejsaren. När Kejsaren är välmående är själen och anden också det. Vi lever mer medvetna och upplever klarhet i sinnet. Vi känner oss ett med hjärtat och rotade i själen.

Tvärtemot vintern då vi måste vara sparsamma med våra krafter är sommaren den raka motsatsen. Här har vi möjligheten att öppna oss, låta energin flöda upp till ytan och vårt autentiska livssyfte kan uppenbara sig. Då kan vi relatera till oss själva, alla andra och Livet från en plats där vi härbärgerar äkta sanning. Denna dag är tänkt som en retreat och en gåva till Hjärtat och en resa till de högsta och djupaste delarna och oss själva.

Ur innehållet:

Presentation av Eldenergi, Shen och hjärtat enligt taoistisk filosofi

Energy Release program - aktivering av energibanor

Qi Gong övningar för att aktivera Eldenergin

Unwindning - spontana rörelser

Öppen cirkel och samtal - hur leva mer med hjärtat?

Compassion Meditation - Mindfulness to Kindfulness

HJÄRTÖPPNAREN - Förmiddagens övningar

Stående

Sittande

Liggande

Balansering med vattenelement

CHROKEE SUN DANCE

Qi Gong - Eftermiddagens övningar

Del 1

Del 2

Del 3

​​

Shen - Ande på kinesiska

bottom of page