top of page

Koherens och harmoni

Om vi känner till de rätta fysiska koncepten kan vi transformera alla frekvensfält som är i obalans såsom strålning skapad av människan till energi som är centrerad och i balans och harmoni.

I denna presentation får vi veta om joniserand och icke-joniserand strålning, strålning från mobiltelefoner, strålningseffekter på frekvensnivå, centrering av vibrationsfält, torus-fält, den magnetiska nollpunkten i den mänskliga cellen som interagerar med allt runtomkring sig, en ny energienhet, dissonans och koherens eller sammanhållning och ny teknologi för att harmonisera energifält och nollpunkten.

Här är ett PDF dokument med transkriptet av presentationen på engelska

Vi arbetar på att få till ett samarbete med företaget Omnia.

bottom of page