top of page

Här hittar Du svar på många vanliga frågor angående utbildningen:

Vad är en Energipedagog?

En person som utforskar alla yttringar av energi i form av materia, tanke, känsla, närvaro, processer m.m. med bland annat rörelse, stillhet och kontemplation och som guidar andra att göra detsamma.

Hur är utbildningen upplagd?

Detta är en utbidlning man kan gå vid sidan av arbetet då man är i skolan endast en helg (fre-sön) i månaden.
- Man får räkna med att studera och praktisera hemma några timmar i veckan.

- Man får allt kursmaterial på papper. Sedan har vi en elevsida här på hemsidan där vi lägger upp allt material.
- Vi har även elevgrupper på FB där vi lägger upp klipp och bilder så det blir lättare att öva hemma.
- Vi rekommenderar många böcker men ni behöver inte köpa dem till varje pris, det är bara om ni själva är intresserade av att läsa dem.

Hur mycket teori respektive praktik består utbildningen av?

Vi varvar mellan teori- och praktik så att det blir en bra blandning och att man inte tröttar ut sig varken fysiskt eller mentalt. Du behöver läsa det kursmaterial du får på kursen hemma men framförallt praktisera övningar ett par timmar i veckan. Viktigt med repetition och kontinuitet.

Behöver man ha förkunskaper?

Nej! Det kan vara en fördel att vara ett oskrivet blad! Det kan dyka upp många inressanta frågor och funderingar från olika synvinklar. Men det kan även vara en fördel att ha studerat relaterade ämenen förut. Alla typer av elever berikar varandra!

 

Vad är huvudsyftet med utbildningen?

Att bygga en långsiktigt bra egen hälsa och personlig hälsoförsäkring

Att upptäcka och utforska egen potential

Bli en mångfaldig och integrerad person

 

Vad menar ni med personlig hälsoförsäkring?

När vi försäkrar våra materiella ägodelar garanterar det inte att vi kan hantera kriser och svårigheter på ett personligt och inre plan. Vi blir inte automatiskt befriade från oro och obehag. Materiella försäkringar ger oss inte heller redskap för att hantera eventuella kriser. Med qi gong och personlig utveckling kan man hjälpa sig själv och kanske inte ens hamna där, d.v.s förbygga små problem och stora katastrofer. Man kan bli sin egen läkare och själavårdare och skapa hållbar inre försäkring för välmående och grundhälsa.

 

Varför erbjuder ni en utbildning som är på 1,5 år när det finns gott om kortare utbildningar nuförtiden?

Vi undervisar läror vi har ärvt från våra föregångare inom energilära och vi har för stor respekt för att kompromissa och erbjuda en kortare utbildning. Vi tycker t.o.m. att 3 terminer är på gränsen men det är bra början och vi välkomnar våra elever att komma tillbaka till skolan och repetera när de är klara med utbildningen.

 

Vi har lång erfarenhet av att undervisa och vet vad som krävs för att kunskap ska bli ens egen. Det sägs att det krävs 100 dagar av träning för att en övning ska bli en del av en själv! Det behövs tid för att absorbera kunskap, låta den gå in i ryggmärgen och sjunka i medvetandet. Därför är det viktigt med repetition och långtidslärande så att kunskapen ska bli ens egen, integrerad i ens vardag och att man lever efter den.

 

Det är dessutom ett stort ansvar att arbeta med människor; man måste besitta sina kunskaper och vara väl förberedd för att kunna möta människor i olika situationer och processer.

 

Varför ligger så stort fokus på Qi Gong?

För att vi själva har fått mycket hjälp av det. Det är visdom som knyter an till den daoistiska alkemiska traditionen. Vi har fått bättre kontakt med kroppsintelligensen och blivit medvetna om att kroppen är en vibrerande, djupt intelligent och interaktiv organism. Man får större förståelse för grunderna inom kinesisk medicin och 5-elementsläran genom att studera den specifika meridiananatomin och fysiologin genom Qi Gong- övningarna. Qi Gong är lättillgängligt för alla typer av människor och kondition, ålder, intellekt osv. Man kan utöva det överallt och ingen speciell utrustning behövs.

 

Varför undervisar ni olika typer av Qi Gong?

För att hålla inspirationen och den urforskande anden levande. Varje form/program blir både kontrast och komplement till de andra; de belyser varandra. Det finns olika typer av utmaningar i varje form som kan vara intressant för olika personer. Och framförallt för att det är roligt!

 

Varför meditation och avslappning?

Båda är en förlängning av Qi Gong; det finns inga hårda gränser. Stillheten öppnar upp sinnet på ett annat sätt och avslappning tar oss djupare in i kroppen.

 

Varför studerar man andra energimetoder?

För att skapa en bred kontext och göra studierna och utforskningen ännu mer intressant. Det finns visdom i de andra metoderna som också är berikande. Det bli lättare att bygga broar mellan dig och människor med diverse intressen. Man möter folk av alla slag, olika yrken, ålder, bakgrund och erfarenhet; har du en bred kunskapsbas så har du flera sätt att förmedla dina kunskaper på och relatera till olika människor. Det är även fördelaktigt för att kunna sätta ihop egna friskvårdspass med varierat och skräddarsytt innehåll.

 

Vad är medicinsk qi gong? Är de qi gong former ni undervisar medicinska?

Det finns en del förvirring kring detta relativt enkla begrepp. Bakgrunden är det totala förbudet i Kina under 60- och 70-talet at utöva traditionella konster så väl kulturella som esoteriska. Qi gong ansågs höra till den gamla dekadenta perioden då vidskepelsen gjorde Kina till lätt bytte för industriella makter från väst som kom och tog vad de ville från en svag jätte på fall.

 

När kommunisterna väl tog makten och etablerade sig som den politiska kraften i Kina lovade man att landet, riket skulle återuppstå dels genom att härma det bästa från väst och till det hörde att begrava allt ont från det förflutna - inklusive gamla förlegade läror som buddism, gong fu och qigong.

 

Någon gång under slutet av 70-talet kom några läkare med intresse för de gamla medicinska konsterna på den genialiska idén att rida på Kinas folkhälsobyggande och återskapa qi gong i ny skepnad. Medicinsk blev begreppet som skänkte ny legitimitet till det gamla och misskrediterade och qi gong blev gradvis återställd tack vara den nya politiskt korrekta benämningen.

 

Den visade sig vara en gångbar exportvara till länder som Sverige på 90-talet där misstro mot ”det alternativa” fortfarande var både stark och avgörande hos etablissemanget. Medicinsk qi gong blev ett perfekt recept för att ta sig förbi skepsis och låtsas vara medicinskt ortodox. Konceptet håller än. Baksidan av begreppet är då att all qi gong som inte kallar sig för medicinsk då plötsligt kan framstå som icke medicinskt.

 

Sanningen är den att qi gong som inte är medicinsk inte ens är qi gong. Om den qi gong du utövar inte visar hälsobringande effekter så är det helt enkelt inte qi gong utan något helt annat. Så man kan säga att alla qigong former vi undervisar har hälsobringande effekter. Namn som buddistisk qigong, taoistisk qigong, mjuk qigong och dynamisk qigong är snarare för att visa vilken inriktning utöver det rena hälsomässiga som stilen eller formen innehar.

Vad är skillnaden mellan qi gong och yoga?

Vi som grundat och undervisar på Energiskolan har haft nytta av båda disciplinerna över en lång tid. Ser vi någon motsägelse dem emellan? Nej det gör vi inte. Däremot anser vi att de vilar på aningen olika grundar och skänker således lite olika fördelar till den som utövar dem.

 

När vi pratar om yoga menar vi oftast hatha yoga – den delen av yoga traditionen vars fysiska övningar har att göra med rörelser, hållning och positioner, tänjning, andning, fokus och meditation. Det blir genast uppenbart att hatha yoga är bara en pärla bland några av yogans eminenta pärlband. Yoga består även av en rad olika discipliner som syftar till att skapa människor fyllda med medkänsla och visdom i kroppar byggda för att leva ett långt liv där mognaden av sinnet och själen blir till slut inte bara möjlig utan oundviklig.

 

På så vis liknar hatha yoga qigong nästan exakt. Qigong kommer även den från en bred tradition där blandningen av rörelse, stillhet, hållning, andning och visualisering har utgjort praktiska verktyg för att bygga den fysiska hälsan samtidigt som man odlar sin själsliga energi.

 

Skillnaden ligger i att hatha yoga grundats i Indien medan qigong härstämmer från Kina. Geografi och klimat gör att dem skiljer sig åt på flera avgörande sätt.

 

Utövande av hatha yoga sker väldigt stående, sittande och även liggande. Olika tekniker som kretsar kring töjning och öppning av muskler och leder i statiska positioner utgör en betydande del av hatha yogans redskapslåda. Qigong sker oftast i stående positioner och även om statiska positioner förekommer så är flöde i rörelse mer betonat (här liknar qigong den kanske mer berömda och nära besläktade tai chi).

 

I hatha yoga ligger betoning väldigt ofta åt att positionen (asana) ska hjälpa sinnet att slappna av och att utövaren uppmuntras då att fokusera på övningen och att rikta andningen in i de strukturer som är i fokus (arm, ben, rygg, mage, nacke, mm.) I qigong uppmuntras utövaren att hela tiden vara medveten om qiflödet i och genom kroppen medan man rör sig smidigt från den ena position till den andra. Mellanrörelserna blir då av avgörande vikt.

 

I qi gong pratar man gärna och ofta om energi- och kroppsmedvetenhet. När man fokuserar på att göra enkla rörelser på ett ultra smidigt sätt och utan onödig muskulär kraft lär man sig så småningom även att känna det ständiga flödet av energin i kroppen. I yoga använder man sig av kraft, om än minimal (mindre och mindre med ju mer man utövar) för att utföra vissa rörelser. Det finns inte rätt eller fel. Båda kan vara bra.

 

Detta relateras slutligen till meridiansystemet som utgör basen för det österländska medicinska systemet och konster såsom akupunktur och shiatsu. Qi gong visar sig då vara ett oerhört praktiskt sätt att göra akupunktur på sig själv helt utan redskap och hjälp utifrån. Det enda man behöver är sig själv, sin kropp, andningen och lite tid.

 

Yogaövningar är oftast ”raka” medan qi gong rörelser har en cirkulär karaktär. Från midjan och neråt bygger man upp styrka på ett mer statiskt sätt och från midjan och uppåt lär man sig att röra sig med ”lediga och luftiga” muskler och leder för att skapa flöde, rörelse och styrka på ett helt annat sätt än i nedre delen av kroppen. Så man kan säga att för vår moderna livsstil där de flesta har värk och stelhet i axlar, nacke och rygga är qigong rörelser att föredra för att frigöra stagnerad energi och bygga upp styrka med detta som utgångspunkt.

 

Eller så kan man säga att qigong och yoga är en perfekt kombination! Därför har vi inkluderat inslag av yoga i utbildningen, även om man inte kan kalla sig för yoga lärare.

Hur det ser ut med arbete och lön inom detta område när man gått klart utbildningen?
Som med alla friskvårdsutbildningar får man vara kreativ och även se behov av sina kunskaper i sin närmaste omgivning eller i sin egen och andra orter. Det kan vara arbetsplatsen, träningsanläggningar, föreningar, hälsoresor, vänner och bekanta m.m. Du kommer att kunna presentera dina kunskaper och ge förslag på vad du skulle kunna anordna, t.ex kurser/workshops i qi gong, meditation, avslappning, medvetenhets- och en hel del andra övningar, föredrag om kostlära, andning, grunderna inom kinesisk energilära, medveten livsstil och även inslag av t.ex pausrörelser, avslappning eller de andra ämnena (qi gong, meditation osv) på möten och konferenser

 

Det finns stort behov av att få personal att må bra och många företag är öppna för diverse förslag. Sen om de betalar lön eller om de gärna vill att du fakturerar som företag är det upp till dem. Naturligtvis finns det behov hos alla att må bra, få tillgång till sin potential och finna stabilitet i livet, även om arbetsgivaren inte kan hjälpa till med den biten. Men som sagt ens vänner och bekanta kan vara den bästa målgruppen och även markandsföringskanalen. Man kan börja med små grupper och testa sig fram.

 

Men framförallt när man håller på med allt det man lär sig på utbildningen får man bättre kontakt med sig själv och sin kreativitet och kommer på massor med idéer! Vi har även märkt att under själva utbildningen blir folk nyfikna på vad man studerar och vill gärna testa. Man vet aldrig vad livet har att erbjuda och vilka möjligheter man kommer att möta på sin väg. Med nyfikenhet, öppenhet och en genuin vilja att etablera en bra hälsa och utvecklas samtidigt som man arbetar med dessa ämnen finns det egentligen inga gränser.

 

Vi fortsätter med svaren allteftersom vi får frågor så håll utkik.

 

 

Vad kostar utbildningen?
Anchor 1
bottom of page