Yrkesutbildning  -  Personlig utveckling  -  Livskunskap 
Svenska Energiskolan erbjuder en instruktörssutbildning till Energipedagog® som integrerar uråldriga läror med moderna förklaringsmodeller och tillämpningar. Vi utbildar qigong, meditation- och avslappningsinstruktörer.
 
För bredare förståelse och upplevelse av begreppet energi har vi även integrerat kunskaper hämtade från den traditionella kinesiska medicinen såsom meridianlära och de fem elementen. Vi arbetar medvetet med Energi i syfte att skapa Livsflöde, vara i ständig kontakt med oss själva och vår enorma inneboende potential, vår självläkning och vårt unika och sanna Jag.

Under utbildningens gång kommer du att förbättra din egen fysiska, mentala och andliga hälsa. Detta görs bland annat genom att frigöra blockerade känslor och energi samt förändra gamla tankemönster, mentala strukturer och vanor. Du kommer med andra ord att bygga upp nya konstruktiva, hälsosamma levnadsvanor och på så sätt cementera en slags personlig inre livförsäkring som komplement till den materiella försäkringen i vårt moderna samhälle. Som diplomerad Energipedagog kan du sedan arbeta professionellt, sprida dina kunskaper och inspirera andra att skapa balans och medvetenhet i sitt liv.

Andningens anatomi & fysiologi

Andningen är en mycket viktig komponent i allt energiarbete. Den skänker lugn, förhöjer närvaron och fördjupar kontakten med själen. En energipedagog bör ha solida kunskaper i andningens anantomi och fysiologi, därför är andningen ett genomgående tema, både praktiskt och teoretiskt. 

Qi - Energilära

Energi betyder i princip intelligens och information som dels är unik för varje bärare men också i kontakt och samspel med alla andra bärare samt rörelse, riktning och intensitet. Utbildningen är utformad kring en bred palett av redskap som öppnar vägar till energins olika kvalitéer och dimensioner.

Inslag av yoga och pilates

Med sin anrika tradition och djupa forskning om livet, kroppen och energi får vi berikande insikter såväl som intressanta fysiska och mentala upplevelser av yoga.

Pilates hjälper oss fördjupa vår kroppsmedvetenhet, hitta precision i våra rörelser och styrka i våra stödjande muskler. Dessutom uppmuntras vi till mycket inre arbete med bl.a vår djupliggande core-muskulatur.

De 5 Elementen / Faserna

Qi är i ständig rörelse och transformation. Livet i alla former består av cykler och varje cykel uttrycker energin på sitt sätt. Dessa cykler kallas för element eller fas och varje fas kännetecknas och uttrycks på olika sätt och förvandlas i takt med förändringar i naturen samt våra egna livsfaser och processer.

Friskvård enligt årstiderna

Varje årstid har en specifik energi och vi har en inneboende förståelse för hur man lever i samklang med den energin. Gör vi så blir livet smidigare och vår naturliga kraft mer robust. Under utbildningen studerar vi egenskaperna hos de olika energierna och årstiderna och hur vi kan ta hand om oss själva på bästa sätt.

Kost enligt energilära

Vi går igenom grundläggande kostlära enligt både traditionell österländsk medicin och modern västerländsk näringslära. Vi diskuterar hur mat kan vara anpassad till vår individuella konstitution och aktuella tillstånd, hur maten påverkar våra energier samt allt annat kring näring och ätande