Livskunskap  I   Yrkesutbildning  I  Personlig utveckling
Svenska Energiskolan erbjuder en instruktörssutbildning till Energipedagog® som integrerar uråldriga läror med moderna förklaringsmodeller och tillämpningar. 

 

Vi utbildar qigong, meditation- och avslappningsinstruktörer. För bredare förståelse och upplevelse av begreppet energi har vi även integrerat kunskaper hämtade från den traditionella kinesiska medicinen såsom meridianlära och de fem elementen.

Under utbildningens gång kommer du att förbättra din egen fysiska, mentala och andliga hälsa. Detta görs bland annat genom att frigöra blockerade känslor samt förändra gamla tankemönster, mentala strukturer och vanor.

 

Du kommer med andra ord att bygga upp nya konstruktiva, hälsosamma levnadsvanor och på så sätt cementera en slags personlig inre livförsäkring som komplement till den materiella försäkringen i vårt moderna samhälle.

 

Som diplomerad Energipedagog kan du sedan arbeta professionellt, sprida dina kunskaper och inspirera andra att skapa balans och medvetenhet i sitt liv.