Yrkesutbildning  -  Livskunskap  -  Personlig utveckling
Svenska Energiskolan erbjuder en instruktörssutbildning till Energipedagog® som integrerar uråldriga läror med moderna förklaringsmodeller och tillämpningar. Vi utbildar qigong, meditation- och avslappningsinstruktörer. För bredare förståelse och upplevelse av begreppet energi har vi även integrerat kunskaper hämtade från den traditionella kinesiska medicinen såsom meridianlära och de fem elementen.

Under utbildningens gång kommer du att förbättra din egen fysiska, mentala och andliga hälsa. Detta görs bland annat genom att frigöra blockerade känslor och energi samt förändra gamla tankemönster, mentala strukturer och vanor. Du kommer med andra ord att bygga upp nya konstruktiva, hälsosamma levnadsvanor och på så sätt cementera en slags personlig inre livförsäkring som komplement till den materiella försäkringen i vårt moderna samhälle. Som diplomerad Energipedagog kan du sedan arbeta professionellt, sprida dina kunskaper och inspirera andra att skapa balans och medvetenhet i sitt liv.

Qi Gong

Qi gong betyder ordagrant "energi-arbete", eller mer bildligt översatt: "att odla livsenergi" och det är en slags utbildning i självkännedom genom rörelse och koncentration.

Start 27 augsuti

Meditation

Meditation är att i stillhet ge plats för eftertanke, begrundan och reflektion. Tid att lyssna till den inre rösten, uppleva återhämtning och uppleva förening av kropp och själ.

Start 27 augusti

Avslappning

Genom minimalt uttryck och icke-görande, med minsta möjliga ansträngning upplever vi maximal energiförnimmelse och inre rörelse.

Vi undervisar en hel del avslappningsövningar.

Start 27 augusti