top of page

Vad har ris med begreppet Qi att göra?!

Ris har en central och helig plats i den östasiatiska kulturen. Därför är det helt naturligt att tecknet som symboliserar riskornet finns mitt i det berömda "Qi" tecknet. Alltså bilden du ser betyder i sin helhet Qi och den centrala delen som betyder riskorn är gjord av riskorn!

Qi-tecknet är arketypiskt på det viset att det består av flera delar.


Dels är det ett riskorn i mitten, dels är det en kastrull runt den med handtaget längst ner. Överst ser man hur ånga trycker bort locket från kastrullen. Tecknet symboliserar därmed en omvandlingsprocess där riskorn som i sig utgör endast potential till näring omvandlas till någonting ätbart och därmed en direkt näringskälla. På så sätt representerar tecknet transformation.


Qi i vår kultur brukar översättas till livskraft eller energi. Således representerar den den vitala aspekten av människan i både kropp, själ, tanke och handling. Varje övning vi lär ut är till för att du ska upptäcka och återerövra dina gåvor och förmågor. Från latent potential till något som gör nytta för dig själv och omgivningen. På så vis kan man säga att vi odlar, förädlar och förfinar qi och skördar de hälsofrämjande effekterna genom att utöva Qi Gong till exempel.Comments


bottom of page