top of page

Svenska Energiskolan erbjuder en friskvårdsutbildning till Energipedagog® med inriktning qigong, meditation och avslappning. Målet med utbildningen och den breda paletten av kunskaper är att förbättra och behärska sin egen hälsa och grundenergi samt cementera en slags personlig inre livförsäkring som komplement till den materiella försäkringen.

Som Energipedagog ska man fritt kunna kombinera de olika ämnena och sätta ihop unika friskvårdspass för företag och grupper samt inspirera andra till  förbättrad hälsa och en mer medveten livsföring.

Under utbildningens gång kommer du att förbättra din fysiska hälsa, frigöra blockerade känslor, förändra gamla och destruktiva tankemönster, mentala strukturer och beteendevanor. Du kommer med andra ord att bygga upp nya konstruktiva, hälsosamma levnadsvanor.

bottom of page